Świetlica Środowiskowa

Przy Gminnym Centrum Kultruy i Bibliotece w Gowarczowie funkconuje śwetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gowarczów.

W programie realizowane są działania edukacyjno - wychowawcze, rozwojowo - motywacyjne, rekreacyjno - poznawcze oraz socjlne.

Dzięki zajęciom świetlicowym osiągane są cele programowe, których założeniem jest min.: poprawienie samopoczucia wychowanków, redukcja napięcia i stresu, tworzenie życzliwego otoczenia, przeciwdziałanie nudzie, poznanie możliwości twórczych i uzdolnień wychowanków, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły oraz kształtowanie właściwych postaw społeczno- moralnych, postaw sprzyjających zdrowiu, właściwym nawykom higieny i stylu życia bez nałogów.

Prowadzący: Teresa Boba

Profil na fb

GALERIE