Historia biblioteki

Historia biblioteki

Gowarczowska biblioteka jest jedną z najdłużej trwale działających instytucji na terenie gminy Gowarczów. Jak przeczytać można w bibliotecznej kronice Biblioteka Gminy Gowarczów założona została w 1933 roku z Powiatowego Funduszu Upamiętnienia dziesięciolecia Niepodległości Polski. Po wojnie ponownie rozpoczęła swą działalność 1947 roku.1 Przez długi okres zlokalizowana była w prywatnych pomieszczeniach. W 1984 roku przeniesiona została do nowego budynku GOK - na powierzchni niespełna 50m2 miejsce znalazło ok 10 tysięcy woluminów. Biblioteka miała swoją filię w kamiennej Woli (ok 7 tys. woluminów) i 7 punktów bibliotecznych w miejscowościach: Komaszyce - klub, Giełzów - klub, Borowiec, Korytków, Ruda Białaczowska, Bernów, Kupimierz. Jak można przeczytać w kronice filia w tej ostatniej miejscowości ulokowana była przy Poligonie Lotniczym (1986 r.). skąd książki wypożyczali nie tylko mieszkańcy miejscowości ale i żołnierze, którzy nie tylko czytają, ale chętnie służą pomocą2).

Od 2006 roku ma swoją siedzibę na poddaszu budynku w centralnej części miejscowości przy Placu XX-lecia 25 (naprzeciwko urzędu miasta i gminy)

Biblioteka jako autonomiczna samorządowa jednostka kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) funkcjonowała do końca marca 2023 roku. Zaś od 1 kwietnia wraz z CKiAL tworzą Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Gowarczowie.

Księgozbiór liczy aktualnie ponad 15 tys. książek i jest sukcesywnie uzupełniany i aktualizowany. Różnorodność zasobów zaspokaja większość potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Gowarczów oraz osób spoza niej.

Na miejscu można skorzystać z zasobów Academiki - cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych cennej szczególnie dla studentów i pracowników naukowych.

Od grudnia 2023 dla czytelników udostępniane są też kody do cyfrowych zasobów Legimi.

1 Kronika z roku 1984 w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie, Gowarczów 1986, bez paginacji,

2 Tamże, bez paginacji