Konkurs Wielkanocny „Zainspiruj się naturą”

Konkurs Wielkanocny „Zainspiruj się naturą”

 

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami.
Z pewnością każdy z Nas będzie starać się, żeby były piękne!

Przed Wami konkurs na świąteczną ozdobę albo całą wielkanocną aranżację.

A że i WIOSNA tuż tuż to czekamy na zdjęcia waszych prac ZAINSPIROWANYCH NATURĄ .

Prace mogą być zbiorowe (rodzinne) lub indywidualne choć najbardziej liczmy una międzypokoleniowe działania .

 

Na zdjęcia Waszych prac czekamy do 06 kwietnia.
Przysyłajcie ja na adres ckial@onet.pl w tytule podając: Konkurs "Zainspiruj się naturą" zaś w treści - autora/ów + wiek + miejscowość + tytuł pracy

 

 

KONKURS WIELKANOCNY

Zainspiruj się naturą

CKiAL Gowarczów 2021

 

  1. ORGANIZATOR

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej

26-225 Gowarczów, Pl. XX lecia 25 48 672 43 95

e-mail: ckial@onet.pl www.ckialgowarczow.naszdomkultury.pl

  1. CELE KONKURSU

- pobudzanie aktywności twórczej wśród mieszkańców Gminy Gowarczów;

- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych;

- rozwijanie tradycji estetycznej.

  1. TEMATYKA

Zadaniem uczestników jest samodzielne, własnoręczne wykonanie ozdoby wielkanocnej w dowolnej technice.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursu są osoby z terenu Gminy Gowarczów.

2. Prace oceniane będą przez jury w trzech kategoriach:

  • INDYWIDUALNA:

  • RODZINNA (praca międzypokoleniowa maksymalnie 3 osób)

  • organizator nie wyklucza wprowadzenia dodatkowej kategorii w formie głosowania internautów

     

3. Dozwolone jest uczestnictwo zarówno w kategorii indywidualnej jak i rodzinnej

4. Prace powinny być zaopatrzone w informacje (Imię i nazwisko autora, kategoria, nazwa miejscowości, tel. kontaktowy)

5. Przesłanie maila z fotografię pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku wg poniższych oświadczeń.

6. Dostarczone na konkurs prace (fotografie prac) winny być własnością autorów.

  1. TERMIN SKŁADANIA PRAC I PODSUMOWANIE KONKURSU

1. Zdjęcia prac prosimy przesyłać na adres ckial@onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do 06.04.2021r.

2. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas transmisji on-line 07 kwietnia na kanale facebook CKiAL (organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny podsumowania konkursu

3. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych na pracy zgłoszonej do konkursu "Zainspiruj się naturą" CKiAL Gowarczów 2021, przez Organizatorów w/w Konkursu w celu udostępniania jako informacji zamieszczanych: w informatorach imprezy, na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych Organizatorów, w informacjach prasowych dotyczących Konkursu, na nośnikach audio i video z udziałem uczestników Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO informuję, iż: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o działaniach Organizatorów Konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam Organizatorom konkursu "Zainspiruj się naturą" CKiAL Gowarczów 2021, nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań audio i video, dokonanych z moim wizerunkiem, przekazaną fotografią bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością w ramach realizacji konkursu "Zainspiruj się naturą" CKiAL Gowarczów 2021

GALERIE