Prace dzieci i młodzieży

W pracowni kreatywnej CK i AL pod okiem Pani Małgorzaty Żurawskiej i Pani Doroty Krzciuk dzieci i młodzież od 7 roku życia tworzą prace różnymi technikami.

GALERIE