XIX Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”

Młodzi patrioci z regionu w Gowarczowie
W środę 20 marca br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie odbyła się XIX już edycja regionalnego etapu Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej - ,,Kocham Moją Ojczyznę"
Jak co roku w konkursie wzięły udział dziesiątki dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego (blisko 200 osób).
Wydarzenie otworzyło uroczyste wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego oraz powitanie przez włodarzy: Burmistrza Miasta i Gminy Gowarczów Stanisława Pacochę wraz z Panią Sekretarz Marzeną Dziewit, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego, Starostę Konekckiego Grzegorza Pieca. W wstąpieniach podkreślana była wspaniała idea przeglądu przyczyniająca się do wzrostu świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków.
Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach poezja oraz pieśń i przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych oraz grup parafialnych.
Jury oceniało uczestników równolegle w dwóch kategoriach: Poezja Patriotyczna (jury w składzie: Małgorzata Żurawska, Justyna Chmielewska, Adam Kubka) oraz Pieśń Patriotyczna (jury w składzie: Katarzyna Bojczuk, Elwira Sibiga-Gärtner, Piotr Zaborowski).

Zwycięzcami etapu regionalnego w Gowarczowie XIX Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę” 20 marca 2024 roku w Gowarczowie wytypowanymi do reprezentowania regionu etapie diecezjalnym 26 kwietnia 2024 r. w Radomiu są nimi: -

w kategorii poezja (jury w składzie: przewodnicząca Małgorzata Żurawska, członkowie Justyna Chmielewska, Adam Kubka)

Lena Pietrasik – ZPO w Nieświniu (przedszkola),

Antoni Kijewski – SP w Stadnickiej Woli (klasy I-IV),

Kacper Popiel – ZPO w Nieświniu (klasy V-VIII),

Wojciech Szkurłat – I LO w Końskich (szkoły ponadpodstawowe)

w kategorii pieśń (jury w składzie: przewodnicząca Katarzyna Bojczuk, członkowie Elwira Sibiga-Gärtner , Piotr Zaborowski)

soliści: Julia Ścisłowicz – SP w Kłucku (przedszkola),

Amelia Wojciechowska – Katolicka SPMBW w Odrowążu (klasy I-IV);

Liliana Pietrzak – SP nr 2 w Końskich(V-VII),

Natalia Boruń - ZSP w Stąporkowie (szkoły ponadpodstawowe);

w kategorii pieśń zespoły:

duet Amelia Dorsz i Amelia Dyk- Sp w Gowarczowie (przedszkola),

Zespół Jedyneczki – SP nr 1 w Końskich (klasy I-IV),

duet Wiktor Kabała i Natalia Kabała – SP w Wilczkowicach(klasy V-VII) ,

duet Gabriela Szewczyk i Marcel Młynarczyk -ZSP nr 1 w Końskich (szkoły ponadpodstawowe)

 

Laureatami kolejnych miejsc zostali:

W kategorii poezja

przedszkola: II miejsce Stanisław Kot – SP w Gowarczowie, III miejsce: Natalia

Wilk – SP w Wilczkowicach, wyróżnienie – Oliwier Wiśniewski – PSP w Końskich;

klasy I-III: II miejsce Emilia Cabaj – SP w Gowarczowie, III miejsce Maja Jóźwik – PSP w Krasnej;

klasy IV-VIII: II miejsce Milena Olejnik -SP w Rudzie Malenieckiej, III miejsce Kacper Nowak – SP w Gowarczowie oraz wyróżnienia Franciszek Bąk – SP w Stadnickiej Woli, Hanna Sękowska – SP nr 2 w Końskich, Barbara Garlińska – SP w Stadnickiej Woli;

szkoły ponadpodstawowe: II miejsce Zuzanna Krupa – I LO w Końskich, III miejsce Zuzanna Kaniowska - I LO w Końskich;

 

W kategorii pieśń soliści:

przedszkola: II miejsce Wiktoria Kądziela – SP w Gowarczowie, Antonina Rodziewicz – SP w Wilczkowicach;

soliści klasy I-IV : Maria Sosnowska _PSP w Niekłaniu, Adrian Mazur – SP nr 1 w Końskich, wyróżnienia: Oliwia Lisowska – PSP w Krasnej, Karina Bors – SP w Gowarczowie, Zofia Wilk – SP w Stadniciej Woli, Michał Piwowarczyk – SP w Wilkowicach;

soliści V- VIII: II miejsce – Maria Abramowicz – PSP w Krasnej, III miejsce – Daria Wojciechowska – Katolicka SPMBW w Odrowążu

 

W kategorii pieśń zespoły

zespoły przedszkola: : II miejsce Duet Amelia i Adam – SP w Wólce, III miejsce

Zespół SP w Wólce oraz Zespół „Gloria” – Przedszkole w Smykowie;

zespoły klasy I-IV : II miejsce: Mali Patrioci – PSP w Krasnej, III miejsce: Zespół „Szkolne Nutki” – SPw Niekłaniu, wyróżnienie Wiktoria Bryk i Iga Lisiewicz – SP w Gowarczowie;

zespoły V-VIII: II miejsce – Zespół „Wesołe nutki”- SP w Wólce, III miejsce – Duet Patrycja Grzelka i Amelia Kabała – SP w Gowarczowie

J

ury podkreślało bardzo zróżnicowany poziom uczestników, doceniając również ciekawe kreacje
sceniczne.
Konkurs organizowany jest przez gowarczowską Akcję Katolicką i jak co roku organizacyjnie i  finansowo wpierany jest przez burmistrza Stanisława Pacochę i Gminę Gowarczów oraz powiązane jednostki – Szkołę Podstawową w Gowarczowie i Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Gowarczowie oraz przy wsparciu sponsorów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz ze statuetką a dla najmłodszych uczestników przygotowano dodatkowo pluszaki zaś laureaci otrzymali dodatkowe nagrody.

Utworzono: 04.04.2024