Konkurs na inicjatywy lokalne "ZaPLANujMY"

Konkurs na inicjatywy loklane "ZaPLANujMY"

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Gowarczów grupy formalne i nieformalne, organizacje pozarządowe, liderzy, osoby prywatne, bez względu na wiek; zwani dalej „Autorem” (reprezentowane przez minimum 2 osoby w tym przynajmniej jedna pełnoletnia)

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie pomaga w wypełnieniu aplikacji konkursowej oraz udziela wszelkich informacji poprzez konsultacje mailowe, telefoniczne lub osobiste w dniach od 07 czerwca do17 czerwca w godz. 10:00-17:00 (nr telefonu 48 6724395) 

Termin realizacji pomysłu kulturalnego – 30 lipca do 13 listopada 2021r.

Koszty realizacji jednego pomysłu kulturalnego, nie wyższe niż 7000 zł brutto

Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020r. oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie.

Zgłoszenie do konkursu (Formularz zgłoszeniowy), podpisany imieniem, nazwiskiem i adresem Autora, należy przesłać/dostarczyć w terminie do dnia 18 czerwca 2021:

-drogą mailową na adres: ckial@onet.pl lub

-osobiście: w biurze Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie do godz. 18.00 dnia 18 czerwca 2021 z dopiskiem: nazwa projektu DK+ Inicjatywy lokalne

 

Szczegóły oraz aplikacja (formularz) dostępne są w załącznikach oraz w siedzibie CKiAL

 

ZAŁĄCZNIKI