O nas

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Gowarczów

Powstało dnia 01 kwietnia 2023 roku wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie i Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie w nową samorządową instytucję kultury Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie.

GCKiB w Gowarczowie prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury oraz służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych wśród mieszkańców gminy oraz osób przebywających na terenie gminy Gowarczów.