Kontakt

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka  w Gowarczowie
Plac XX-lecia 25
26-225 Gowarczów
Telefon 48 672 43 95
e-mail: gckibgowarczow@gmail.com
 
Opłaty za zajęcia:

Rekomendujemy dokonywania wpłat przelewem na konto GCKiB

Bank Spółdzielczy 15 9145 1109 2011 3500 0027 0001

tytułem:

nazwa zajęć uczestnika:/zajęcia kretywne/lekcje muzyki/warsztaty gitarowe/

imię i nazwisko uczestnika

określenie miesiąca:np. IX

 

np. Anna Kowalska/zajęcia sensoryczne/X