2022 TIK w instytucji kultury #1

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie realizuje projekt "TIK w instytucji kultury #1" w ramach którego pozyskaliśmy nowy sprzęt i akcesoria do prowadzenia zajęć z kompetencji medialnych oraz programowania (laptopy, tablet, a zwłaszcza zestaw LEGO Mindstorms i gra Scottie Go!,). Pracownicy natomiast przejdą cykl szkoleń stacjonarnych i onlinowych które poszerzą ich kompetencje w prowadzeniu nowej formy zajęć. 

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz uczniów w wwieku 10-18 lat z terenu woj. świętokrzyskiego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 "Inowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej").

 

 

 

 

Utworzono: 14.11.2022