Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie z siedzibą: PL XX-lecia 25, 26-225 Gowarczów , NIP: 658-188-78-34, REGON: 260065713
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Agnieszka Radke. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod.ckial@onet.pl

  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia, to jest na podstawie tego, że osoba, której dane osobowe dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. realizacji działalności statutowej.

  4. Celem przetwarzania jest możliwość udziału Pani/Pana jako uczestnika w zajęciach i imprezach kulturalnych, w tym konkursach oraz wycieczkach organizowanych przez CKiAL w Gowarczowie.

  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna w wyżej określonym celu. W przypadku niepodania danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie statutowych zadań przez CKiAL w Gowarczowie i zapewnienie udziału Pani/Pana w organizowanych zajęciach/imprezach.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane udostępnione prze Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia bądź ustawy o ochronie danych osobowych.
  10. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez czas niezbędny do realizowania statutowych zadań przez CKiAL w Gowarczowie w związku z udziałem dziecka w zajęciach/imprezach, konkursach, do któych przystępuje jako uczestnik, zaś po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

NASZA PLACÓWKA

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny