Szkolenia stacjonarne #kulturalniepołączeni

Utworzono dnia 25.09.2023

W ramach realizacji projketu #kulturalniepołączeni kadra GCKiB w okresie wakacyjnym 2023 odbyła pięć szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe:

  • Szkolenie z obsługi sprzętu video i przeprowadzania transmisji on-line

  • Szkolenie z obsługi sprzętu foto

  • Szkolenie funkcjonalności urządzeń mobilnych

  • Szkolenie z obsługi programu do obróbki video

  • Szkolenie ze studyjnej realizacji dźwięku

 

Dzięki nim podniesie się jakość realizowanych przedsięwzięć i poszerzy zakres oferty edukacyjnej.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Utworzono: 09.10.2023